ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / 19ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ