Ιδιωτικές οριο-θετήσεις, από την αντίθεση στην τοπολογία