ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΙΧΝΗ ΕΚ(ΑΠΟ)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ