ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΟΤ.