Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ