Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ BETON ARME ΚΑΙ ΑΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  – IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ