Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ