Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΚΟ. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ.