Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ;