Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΩΣ ΤΟ 1949