Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ