Η KOINΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΡΑΜ (1869-1977)