Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ -ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ 2005