Η ΙΔΕΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ