Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ