Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ . ΜΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ .ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΕΠ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΕΠ