Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΖΕΛΕΠΗ . Διαβάζοντας με προσοχή τα λογοτεχνικά έργα …στον καιρό των σουλτάνων. Χρονικά της Πόλης ιστορίες του Νταή-Σταβρή, Αθήνα 1965 και ένας νταής. Ιστορίες του Νταή Σταβρή, Βιβλίο Β΄-Χρονικά της Πόλης τέλους 19ου αιώνα-Απ’ τη ζωή των ταπεινών, Αθήνα 1971.