Η ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (Μελέτη στη θεωρία της αξίας του Μάρξ)