Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, από το 1960 ως το 1990. (Μέρος Γ) Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ