Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ ΤΟ  1960 ΩΣ ΤΟ 1990.  (Μέρος Α΄)ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ. ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ .