Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ