Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ, Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ