ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΛΑΜΠΡΑΚΗ. (Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ)