ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ