Επιστολή προς τον Δήμο Άρτας με θέμα το Ξενία Άρτας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται για το έργο “Ξενία & Κάστρο ανοιχτό για όλους”