ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΚ 4012/2012 – όπως ισχύουν : AΡΘΡΑ 10, 11, 15.