ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ