ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ IV CIAM: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ- ‘LA VILLE FONCTIONELLE ‘ , IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ