ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (9/2009-2012) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ