Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  ΙΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ