Διάλεξη της Georgina Huljich με τίτλο ‘MUTE ICONS & Other Dichotomies of the Real in Architecture’