ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΣΘΕΝΗΣ) ΜΟΛΦΕΣΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ (ΑΘΗΝΑ 1929-1998))