ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΟΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ