ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ . Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΥ.