ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ