ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ