ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ -ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ( ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ)