ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ -ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ VIDEOS