ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ της 21.04.2021