ΑΠΟΦΑΣΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ