ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΟ: ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ