ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ -ΟΔΗΓΙΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΙ