ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΟ. Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ : ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ