ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΡΧΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1950 ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ