ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ