ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ : “ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ “