ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ , IV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1933: (ΜΑΣΣΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ)- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ