ΑΘΗΝΑ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ