ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ . ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ